Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 956/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Skarga D. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania A. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 956/12

II SAB/Gl 59/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 59/12 oddalającego wniosek o uzupełnienie wyroku