Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 130/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SA/Wa 727/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie sprzeciwu wobec podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie

VI SA/Wa 728/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie

VI SA/Wa 776/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie