Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 0

I OZ 493/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-20

Zażalenie Sołtysa Wsi Czaczów, Rady Sołeckiej Wsi Czaczów oraz Z. O., W. O., R. S., J. L., M. P., M. P., S. P., M. P., W. Z., J. L., K. L., I. C., M. C., E. L., J. L., J. L., W. P., J. P., Z. K., J. K., M. K., Z. S., A. P., S. C., W. M., M. M., F. C., S. M., J. C., S. C., S. F., W. Z., J. Z., A. Z., F. Z., B. Z., J. Z., B. Z., M. Z., Z. M., H. Z., B. P., J. Z., A. P., R. S., S. P., J. S., J. K., E. S., P. Z., S. B., G. Z., J. B., A. C., A. J., L. Z., S. Z., J. J., J. Z., M. Z., J. Z., J. J., M. ...

I OZ 762/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości