Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej

IV SA/Wr 605/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie ustalenia opłaty za studia

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

III SA/Łd 384/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

II SA/Bd 936/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OZ 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bd 826/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-30

Wniosek w przedmiocie nie przyjęcia na studia

III SA/Kr 756/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów

III SA/Gd 471/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów

II SA/Sz 739/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rewalu
1   Następne >   3