Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

III SA/Kr 756/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów