Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 566/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej we wznowionym postępowaniu

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej na skutek wniosku E. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Łd 548/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej