Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

VI SA/Wa 629/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-16

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2799/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

VI SA/Wa 1742/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na powtórzenie roku szkoleniowego aplikacji adwokackiej

VI SA/Wa 1773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza

VIII SAB/Wa 36/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego

II GSK 435/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga K. R. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację

VI SA/Wa 961/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 2382/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata