Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1354/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

III SA/Lu 297/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Lu 772/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego