Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 111/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decy...

I OZ 1740/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Ke 669/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Lu 677/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1351/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o przydział lokalu mieszkalnego

II SA/Po 657/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-07

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;