Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 411/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

III SA/Gd 768/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 794/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 524/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 411/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 51/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1654/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3