Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Łd 1077/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku na okres 180 dni

I OZ 728/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 364/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-11

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 156/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania zasiłku

II SA/Sz 348/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-08

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 604/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 401/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Go 718/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

III SA/Łd 184/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnego
1   Następne >   3