Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Gl 799/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Skarga Prokuratora Rejonowego w Jaworznie na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie opłaty targowej w kwestii wniosku Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, który w dniu 19 stycznia 2015 r. wydano w niniejszej sprawie

I SA/Gl 799/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Skarga Prokuratora Rejonowego w Jaworznie na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie opłaty targowej w kwestii wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, który w dniu 19 stycznia 2015 r. wydano w niniejszej sprawie

IV SA/Gl 991/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu placówek szkolno

II SA/Gl 547/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku Rady Miasta K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 547/17