Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu bezrobotnego

VI SA/Wa 597/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2115/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 172/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia

VI SA/Wa 2730/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-17

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1757/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2668/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 353/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w trybie rokowań na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1319/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   3