Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 304/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 302/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 301/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gl 982/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 303/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 226/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 1318/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 396/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji

I SA/Gl 294/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej