Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

VIII SAB/Wa 36/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego

II SAB/Bd 199/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie udzielenie informacji publicznej

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-28

Wniosek T. L. o wymierzenie grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły [...] w Ł. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność organu w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I FSK 282/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w I. w przedmiocie niedokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym za miesiąc czerwiec 2003 r.

II SAB/Gl 59/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 59/12 oddalającego wniosek o uzupełnienie wyroku

III SAB/Lu 46/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wniosku z [...] 2012 r. o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej w zakresie wniosku J. F. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Lu 46/13, oddalającego wniosek o uzupełnienie postanowienia WSA w Lublinie o odrzuceniu skargi