Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Kr 962/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi 'A' w K. na wystąpienie pokontrolne Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...]

III SO/Łd 2/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-06

Wniosek B. P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość skargi pomiędzy Starostą Powiatu w P. a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

II SA/Bd 506/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-21

Sprawa ze skargi A. P. na pismo [...] Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej

IV SAB/Gl 8/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wyznaczenia mediatora w sporze zbiorowym