Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1474/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwały w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach

II SO/Rz 14/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-06

Wniosek Wójta Gminy Dębica o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego, pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Dębicy a Gminą Dębica w sprawie z wniosku M. i Z. K. dotyczącego samowolnego wykonywania robót w korycie potoku Z.

II SO/Rz 15/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-06

Wniosek Wójta Gminy Dębica o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego, pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Dębicy a Gminą Dębica w sprawie z wniosku D. i L. K. oraz J. D. dotyczącego prowadzenia przez T. K. robót na działce o nr [...] położonej w N. polegających na utwardzeniu placu

II OSK 1459/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania wyborów Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

II OSK 1461/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 31/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego