Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 546/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

II SA/Po 319/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-28

Sprawa ze skargi A. A. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt III SA/Po 255/08

II SAB/Bk 10/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego

IV SAB/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga A. B. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku