Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

II SA/Gl 341/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w W. w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej