Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Łd 71/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie likwidacji zabudowy i udrożnienia rowu melioracyjnego

II SO/Gd 4/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Wniosek Prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z zakresu prawa wodnego

II SA/Bd 353/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o odszkodowania za zalewanie działek

II SO/Gd 7/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-13

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ol 1006/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi M. T. i R. T. na pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie naruszenia prawa własności nieruchomości

II SA/Lu 194/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi M. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o sygn. akt I OZ 307/08 oraz II OZ 803/08

II SA/Wr 68/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą T. a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Starosty T. z dnia [...] Nr [...]

II SO/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ke 494/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do odtworzenia pasa rzecznego

II SO/Łd 1/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą [...] a Wojewodą [...]
1   Następne >   +2   4