Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 2055/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

Skarga M.G.o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1216/08

I SA/Kr 1157/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-24

Wniosek S. G. o odszkodowanie za wydanie wyroku niezgodnego z prawem

I SA/Kr 324/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 679/10,

I SA/Kr 1599/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Kr 199/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 325/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 33/11,

I SA/Kr 111/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Kr 990/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-16

Sprawa ze skargi S. z siedzibą w K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem NSA , sygnatura akt II FSK 3593/17