Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SO/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Kr 1157/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-24

Wniosek S. G. o odszkodowanie za wydanie wyroku niezgodnego z prawem

I SA/Kr 324/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 679/10,

I SA/Lu 65/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-11

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość

I SA/Kr 325/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 33/11,

I SA/Lu 347/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 971/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.