Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SO/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Wniosek D. w W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. w W. a Wójtem Gminy S. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SAB/Go 59/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

II SA/Sz 652/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych

II SO/Rz 2/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-24

Wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych a Starostą Powiatu [....] w sprawie zmiany lasu na użytek rolny -

II SA/Bk 604/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w O. Filii w S. w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy gruntów

II SAB/Lu 19/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przyjęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Op 44/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Wniosek w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa rolnego

II SA/Lu 108/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawie rzepaku przez łosie

II OW 208/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie egzekucji opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
1   Następne >   2