Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-16

Sprawa ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. N. w Ł. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Skarga Z. K. na pismo [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: [...]

II GSK 1662/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.Z.P.F. w W. na obwieszczenie Ministra Zdrowia w przedmiocie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

IV SA/Wr 536/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Lu 73/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi M. W. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. w przedmiocie zaliczenia do trzeciej grupy inwalidów bez związku ze służbą w SW

III SA/Kr 119/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

II GSK 1660/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'A.' Sp. z o.o. w P. na obwieszczenie Ministra Zdrowia w przedmiocie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

IV SA/Gl 156/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

VI SA/Wa 579/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi I. S.A. z siedzibą w R. na sprzeciw Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie dokonania zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
1   Następne >   +2   5