Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OW 168/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach , Nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach a Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w S. o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanit...