Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 869/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

III SO/Gd 5/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na działanie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wymeldowania i prawa do lokalu

II SA/Wa 772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OSK 679/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wykonania prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla [...] dotyczącego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Wa 1290/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi R. W. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1229/09 przez [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji

II SA/Wa 543/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w P. w przedmiocie odmowy wypłacenia równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie nie wydania decyzji o dopłacie do czynszu na mocy ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

II SO/Op 1/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie równoważnika za remont mieszkania

II SA/Wa 1795/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi J. N. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1763/09

II SA/Wa 1796/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi J. N. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1763/09
1   Następne >   3