Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 909/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

skarg P. J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 1510/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie postanowienia o przekazaniu według właściwości

III SAB/Kr 54/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-05

Skarga S. J., S. S. Z. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe '[...]' sp. j. z siedzibą w J. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania postanowień niedozwolonych w umowach