Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Łd 37/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji