Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bk 84/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za miesiąc lipiec i wrzesień 2005 r.

III SA/Łd 157/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Ł. w przedmiocie wezwania do złożenia zabezpieczenia

III SA/Lu 543/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej wymiaru cła, określenia podatku importowego, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług