Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 580/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 169/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 24/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie właściwości miejscowej

I OSK 370/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

I OSK 177/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OSK 179/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Lu 261/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej