Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 605/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 632/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi M. W. na działanie SKO w O. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza N. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w N. z dnia [...] nr [...] odmawiającej przyznania zaliczki alimentacyjnej