Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta S. dotyczącego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 126/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

I OW 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt II SAB/Sz 165/09

IV SO/Gl 2/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SO/Bd 5/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-23

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość

I OW 97/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej M. S.

II SO/Go 17/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku L.S. w sprawie przyznania zasiłku stałego

IV SO/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] a Prezydentem Miasta B. w sprawie miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

I OW 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. S. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na odzież

II SAB/Lu 70/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych
1   Następne >   2