Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Ol 17/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

II SO/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu w sprawie wydania decyzji dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

I SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

II SO/Go 2/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy A.T.

II SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] i Starostą [...]

II SA/Op 491/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

II SA/Ol 750/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku R. K. o udzielenie pomocy finansowej na zakup żywności, odzieży, leków i środków czystościowych

IV SA/Wr 304/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie ustalenia prawa do renty socjalnej

IV SO/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w sprawie skierowania i dofinansowania pobytu w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2