Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 15/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SO/Go 5/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-24

Wniosek Burmistrza o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem a Prezydentem Miasta w sprawie pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej

III SO/Gd 16/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-14

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość miejscową w sprawie zasiłku celowego

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej