Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a Burmistrzem Miasta M. w sprawie dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SO/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Z. a Starostą [...] w sprawie dotyczącej ustalenia powiatu właściwego do pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

IV SO/Gl 20/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Wniosek Burmistrza Miasta O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta O. a Burmistrzem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 69/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta E. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-25

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta W. a Burmistrzem Miasta S. w sprawie ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SO/Gl 2/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Wniosek Burmistrza Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta C. a Prezydentem Miasta K. w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

IV SO/Gl 2/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

IV SO/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] a Prezydentem Miasta B. w sprawie miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

IV SO/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w sprawie skierowania i dofinansowania pobytu w domu pomocy społecznej
1   Następne >   3