Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 70/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. H. o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Po 694/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie należności wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 315/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-19

Wniosek Prezydenta Miasta S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem W.

III SO/Gd 15/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SO/Ol 1/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o skierowanie do rodzinnego domu pomocy społecznej

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku stałego oraz umieszczenia w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 669/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza L. w przedmiocie zasiłku stałego