Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu w sprawie wydania decyzji dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SO/Bk 34/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o przyznanie zasiłku stałego

II SA/Op 491/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

II SO/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Ol 11/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-07

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość

II SO/Bk 14/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie poniesienia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego

II SO/Bd 21/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-31

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej