Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SAB/Wa 86/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Konserwatora Zabytków

I SA/Wa 461/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji

II SA/Bk 531/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa P. w B. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora naczelnego i artystycznego O. i F. P.

II SA/Bk 624/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa P. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Kr 305/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia[...] stycznia 2018 r. znak [...] w przedmiocie nieruchomości

II SA/Kr 304/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nieruchomości

II SAB/Kr 66/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SA/Kr 289/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi A. F. na działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie decyzji w sprawie nieruchomości

VII SA/Wa 57/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi Ł.N. na działanie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków