Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Wa 991/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Dyrektora Izby Skarbowej w S.

II SA/Wa 869/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

III SA/Wa 992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W.

II SA/Bk 117/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego.

IV SA/Wr 590/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-22

Sprawa ze skargi J. D. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1522/04 i wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt I OSK 1519/09

VII SA/Wa 1779/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi K.H i B.H. niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 487/06

II SA/Ol 1257/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi J. K. na niewykonanie przez Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 149/14

II SA/Ol 1132/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1040/06

II SA/Wa 772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

II SA/Gd 770/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-08

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3