Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1797/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Skarga A. K. na Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Łd 89/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Skarga Fundacji A w W. na bezczynność Dyrektora B Oddział w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ke 5/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-30

Wniosek B.M. o ukaranie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego grzywną

II SAB/Wa 340/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej