Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Lu 180/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1128/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S.A. w U. na zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej