Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SAB/Wa 695/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie wniosku