Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

V SA/Wa 2003/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi Z. O. na pismo Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu UE

II GSK 779/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi G.Spółki jawnej H.P.i S-ka w R. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 978/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi A. L. na pismo Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w G. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SAB/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych

V SA/Wa 2155/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Skarga P. C. na pismo [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

II GZ 403/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi S. Spółki z o.o. w C. na informację zawartą w piśmie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w G. , Nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 331/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi M.Ś. na pismo [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na modernizację gospodarstwa rolnego

V SA/Wa 342/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora ... Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 2798/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
1   Następne >   +2   +5   9