Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Gl 101/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Sprawa ze skargi I. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie naliczenia waloryzacji emerytury

VII SAB/Wa 24/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

III SAB/Wr 16/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-04

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w W. w przedmiocie wydania decyzji o stwierdzeniu objęcia ubezpieczeniem E.L. z tytułu zawarcia ze skarżącym umowy o świadczenie usług.

IV SAB/Gl 69/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-15

Sprawa ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie przeliczenia emerytury

I OZ 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

IV SAB/Gl 75/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie spłaty należności niepodlegających umorzeniu

IV SAB/Gl 107/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dotyczącej niewypłacenia dodatku pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Kr 55/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-22

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji

IV SAB/Gl 68/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-19

Sprawa ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przeliczenia emerytury
1   Następne >   3