Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 811/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

Sprawa ze skargi J. A. na Ministra Infrastruktury w przedmiocie licencji zarządcy nieruchomości

II SO/Gd 4/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-11

Wniosek w przedmiocie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie o sygn. akt I OSK 1205/10 w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

II SO/Bd 25/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości