Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SO/Łd 9/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-07

Wniosek C. F. i W. F. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia części gruntów