Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1815/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 288/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Wniosek SKO o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą [...]