Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 84/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-22

Sprawa ze skargi C.G. postanowienie P w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

III SA/Po 132/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego,

I SA/Łd 356/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-23

Sprawa ze skargi K. R. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w L. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania komornika sądowego za podatnika podatku od towarów i usług oraz opisu na fakturze wykonanej usługi

I SA/Po 508/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 141/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-15

Sprawa ze skargi Gminy [...] na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 580/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z zapłaty kosztów upomnienia

I SA/Wr 1301/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w P.) w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Bd 237/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

I SA/Bd 818/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] do 83/13/ŁB w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym

I SA/Bd 817/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym
1   Następne >   3