Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SO/Wr 3/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-28

Wniosek Marszałka Województwa D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa D., a Prezydentem J. G. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew

II SO/Wr 4/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-12

Wniosek Burmistrza Polkowic o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Polkowic, a Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Gl 11/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów