Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 405/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1926/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej